Опитвам се да си представя този, който някога най-първи е превалил билото на планината, озовавайки се сам пред тази гледка. С очите на първооткривателя гледа всеки, когото нишката на времето веднъж е довела дотук.