Километри и километри минни полета. Някогашни ниви с плодородна земя, забравили последната сеитба и натежали с коварните метални “плодове”, на чиято жътва се радва единствено смъртта.

Цели градове и села, сринати до праговете на входните си порти, в каменните руини на които от десетилетия не е пристъпвал никой. И мъртвите ги няма даже тук, надгробните им плочи са изтръгнати, могилите им зеят, сякаш в писък за милост, идващ нейде от отвъдното.

Царство на отчаянието и ненавистното опустошение! Зоната на никога непризнатата Нагорно-Карабахска република е била точно това през последните близо 30 години.

Армения превзема около 20% от територията на Азербайджан в конфликта, познат като Първата война в Нагорни Карабах през 1992-1994 г.

В последните месеци на миналата година, в т.нар. Втора Карабахска война, Азербайджан си върна по-голямата част от тези земи. И това е картината, която се разкрива там след всичките нещастни десетилетия.

Единственото, което е построено за цялото това време в районите на Физули, Агдам, Джабраил и Шуша са казарми, окопи, землянки, противотанкови траншеи и безкрайните минни полета. Само в района на Агдам една карта сочи за наличието на 92 000 мини. Словом: деветдесет и две хиляди мини!!!

Цивилната инфраструктура е съсипана напълно. Домове, училища, болници, храмове… Дори един покрив на къща не е останал несъборен, канализационните тръби са изтръгнати, а по-големите дървета са изсечени.
От Акдамския драматичен театър, построен през 1902 г., са останали само колоните на централната фасада. Всичко е превърнато в пустиня. Сякаш, за да се оправдае по един самоубийствено перверзен начин буквалното значение на името Карабах – Черна градина.

Нужни са били неимоверни усилия за такова изличаване. Дори за период от три десетилетия трябва да си много целеустремен в изстъпленията, за да не остане нищо. И как въобще е възможно някой да твърди, че това е негова обичана и родна земя, татковина, която принадлежи на децата му, а да я опустоши по толкова свиреп начин?

Това е непосилно да бъде проумяно. Като всяко човешко безумие.